Edukativni posteri u školama (grafički roman „Alpha“)